przewozy.org.pl Usługi

Usługi

Dopłaty do biletów ulgowych

Koszty finansowania ustawowych ulg w przejazdach, są pokrywane ze środków budżetu państwa.

Samorządy województw przekazują przewoźnikom dopłaty zgodnie z umowami zawartymi między samorządem a przewoźnikami, dotyczącymi stosowania ustawowych ulg.

W zależności od Urzędu Marszałkowskiego, procedura jak i terminy mogą się różnić.

My oferujemy pełną obsługę dopłat.

– weryfikacja, czy wszystkie dane zostały szczytne z kas do programu

– weryfikacja poprawności sprzedaży biletów miesięcznych (czy zgodnie ze zgłoszonymi cennikami, uprawnieniem pasażera itp.)

-przygotowanie kompletnego wniosku (zgodnie z procedurą danego urzędu)

Oczywiście możemy obsługiwać tylko jeden etap, lub kompleksowo.

To zależy od Ciebie. Zapraszamy do kontaktu