przewozy.org.pl Bilet – paragon. Co musi zawierać?

Bilet – paragon. Co musi zawierać?

 Twoja kasa fiskalna do biletów  musi:

 • posiadać jeden wyświetlacz dla operatora i klienta,
 • naliczać dopłaty do biletów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,
 • generować raporty dobowe i miesięczne dotyczące dopłat do biletów ulgowych.

 

Paragon, który otrzyma klient, powinien zawierać:

 • oznaczenie „BILET” lub „OPŁATA DODATKOWA”,
 • rodzaj biletu,
 • tytuł ulgi, jeśli klient jest uprawniony do ulgi,
 • numer kursu,
 • nazwę przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności lub okres ważności biletu,
 • cenę jednostkową usługi,
 • wartość ulgi, jeśli klient jest uprawniony do ulgi,
 • liczbę i wartość sumaryczną sprzedaży danej usługi z oznaczeniem literowym przypisanym do stawki podatku.